Brc_50_70_app_dd_1_ant
 

מקרצפות שטיחים

 • מידות (אXרXג)
 • משקל
 • הספק חשמלי
 • אורך כבל
 • קצב זרימת אוויר
 • צריכת אוויר (רמה 1/2/3) דקות
 • מהירות סיבובית דק
 • שטח פעילות
 • וואקום
 • לחץ ריסוס, ניקוי ביניים (בר)
 • לחץ ריסוס, ניקוי עמוק (בר)
 • רוחב עבודה, מברשות
 • רוחב עבודה, וואקום
 • מיכל מים נקיים / מלוכלכים
 • הספק חשמלי W , מאוורר
 • הספק חשמלי W , מברשות
 • תכולת מצבר
 • מצבר, וולט V
 • מיכל מים עכורים
 • 580X410X550
 • 17.6 ק"ג
 • 700 W
 • 10 מטר
 • -
 • 56-70-84
 • 1050-1350-1600
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 920X360X750
 • 26 ק"ג
 • -
 • -
 • 46
 • -
 • -
 • 100 מטר רבוע
 • 300/30
 • -
 • 3.5
 • 270 מ"מ
 • 315 מ"מ
 • 15/15 ליטר
 • 1130 W
 • 80 W
 • 25
 • 24 V
 • -
 • 770X545X1250X
 • 48 ק"ג
 • -
 • -
 • 45
 • -
 • -
 • 350-1000 מטר רבוע
 • 300/30
 • 3.5
 • 7
 • 410 מ"מ
 • 450 מ"מ
 • 45/38 ליטר
 • 1100 W
 • 600 W
 • 25
 • 24 V
 • -